Sthen, Hans Christensen Uddrag fra En liden Vandrebog

Binddekorationen er Sthens emblem. Det er anvendt i
En liden Haandbog 1578 og i Saligheds Vey 1584. Se s.184f.