Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

Selskabets forord

Hans Christensen Sthen (1544-1610) var Nordens betydeligste religiøse digter i Christian IV's dage. Og nogle af Sthens salmer, først og fremmest »Du, Herre Krist, min frelser est« og »Den mørke nat forgangen er«, har stadig en fremtrædende plads i den danske salmetradition.

Alligevel kan den længe savnede tekstkritiske udgave af dette forfatterskab først udkomme nu. Overleveringsforholdene er for flere af teksterne sa uoverskuelige, at det har syntes uoverkommeligt at søge dem afklaret. Først da domprovst Richard Fangel (1905-1977) og sognepræst Jens Lyster for over 20 år siden tog fat på at forberede en udgave, kom der gang i arbejdet.

Nu foreligger første bind af Sthens Skrifter med Jens Lyster som udgiver og under medvirken af sognepræst Jens Højgård. Bindet indeholder Sthens hovedværk, En liden Vandrebog, med bønner, viser og leveregler. Udgivelsen er forsynet med kommentarer, variantapparat, udgavebeskrivelser og traderingsoversigter. Det er Selskabets hab, at udgaven bade vil blive til glæde for læserne og til gavn for forskning af mange arter.

Andet bind, som forventes at udkomme i 1997, skal indeholde Sthens oversættelse og bearbejdelse af Avenarius' bønnebog samt Sthens En liden Haandbog. Mens tredje bind, der forventes omkring år 2000, skal indeholde Sthens øvrige trykte skrifter.

Statens Humanistiske Forskningsråd har finansieret trykningen af dette bind. Det takker udgiverne og Selskabet varmt for.

København, den 10. oktober 1994
DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB
John Kousgård Sørensen, formand
Esben Albrectsen Karsten Friis-Jensen
Ebba Hjorth Flemming Lundgreen-Nielsen/Iver Kjær Mette Winge