Sthen, Hans Christensen Uddrag fra En liden Vandrebog

Hans Christensen Sthen (1544-1610) var Nordens betydeligste religiøse digter i Christian IV's dage. Og nogle af Sthens salmer, først og fremmest »Du, Herre Krist, min frelser est« og »Den mørke nat forgangen er«, har stadig en fremtrædende plads i den danske salmetradition.