Sthen, Hans Christensen Uddrag fra En liden Vandrebog

At tilskrive Sthen en (yderligere) bearbejdelse af den middelalderlige DV skulle på denne baggrund være irrelevant.