Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

20. En anden aabenbarlig Bekiendelse

1aabenbarlig] jf.19,1. - 3leffuendis] levende. - 4For. Godhed] for..godheds skyld. - 6forlade] imp.forlad. - 8haffuer] har. - 8sæt] sat. - 8ljd] lid, tillid. - 9 og 11Øyen] øjne. Barmhiertigheds Øyen også 25,5. Jf.31,24. - 11met] med. - 11saaest] så. - 11-12Peder..græd] Lk. 22,61-62. - 12 og 14 og 16 Der] da. - 12vdaff] ud af. - 12Sallen] salen. Iflg.Chr.III.Lk 22,54-55 foregik sceneriet »i Sallen..i den ypperste Prestis huss.«- 13Magdalenam] akk af Magdalena. Lk.7,36-50 beretter om en unavngiven kvinde, der vasker Jesu fødder. Senere tradition har identificeret hende med Maria Magdalene, jf.GDB II 142. - 14tode] toede, vaskede. - 15Røffuere] røver. Lk.23,39-43. - 15Kaarsens Gallie] korsets galge. - 16befalde] behage. - 17beteede] viste - 18vndt] und. - 20For..Verden] over alt andet i verden. -

Hovedforlæg er to prosabønner om syndernes forladelse i TidFadervor bl.Q 1v og 2v. Kendskab til bønnens motiv røber Sthen allerede i Hb 10,83-86. Litt.: Jens Lyster: Jesu barmhjertige øje - og Peter, Magdalene og røveren. Et bønne- og salmehistorisk motiv og dets historie, Hymn. Medd.1973 150, 161, 163-165.