Sthen, Hans Christensen En liden Vandrebog

22. Tacksigelse..effter mand haffuer været til Guds Bord.

4spjset] jf.11,4. - 4skenckt] beskænket, givet at drikke. - 7beseglet mig] bekræftet for mig, vidnet for mig om, Kalk V 84. - 9forhuerffuet] skaffet - 10Pjne] pine. - 12til Siel] til gavn for legeme og sjæl. - 13-14At . ihu.] angiver indholdet af »min Tro« lin.12. - 15oc met] også med - 18At] så at. - 19Bøye250mit Hierte til] bøj mit hjerte til; denne imp. styrer ogsa de to inf. »at leffue« og »at føre« lin.20f - 20leffue] leve - 22aff Dørre] ud af døren - 23tæckis] tækkes, være til behag - 23blid] jf.3,53.

Som prosabøn i ReravENBb bl.160v i 1.person plur., i ReravElBb bl.B 3r ændret til 1.person sing Saledes ogsa i Sthens gendigtning