Michaëlis, Sophus Nat og Dag

Nat og Dag.

Der er et Liv i den lyse Dag
af tusend smaabitte Skæbner,
alle de mange, hvem Strid for Brød
med Arbejdsvaabnene væbner.

Der summes og virkes stille som skjult
af Hænder og Øjne og Hjærner:
Bryst mod Bryst i ufølsom Kamp.
hvor hver om sin Vinding værner.

... Der er et Blund i den stille Nat
for alle de trættede Kræfter,
da Søvnen mildner de mødige Mod
og glatter Rynkerne efter.

En Vaabenhvile i Døgnets Strid,
hvor alle Betingelser jævnes,
forinden der skinsygt kæmpes paa ny
og haardelig hugges og hævnes.