Michaëlis, Sophus Der staar skrevet

Der staar skrevet.

Fra Verden blev til, har der staaet en Strid
— Kampen for Brødet med Nag og Nid.

Og rundt om raabes med sultne Skrig:
„Hvorfor er jeg Tigger, — du saa rig?“ —

Den rige trækker godmodig paa Skuldren:
„Den gamle Snak og den gamle Buldren!

Arbejde hvo, som arbejde vil —
hvis ikke, saa faar man selv se til!

Fortvivl ej, om ej du bar Sul eller Skjul —
skrevet der staar: Ser til Himlens Fugl!

Har ikke du Klæ’r, skønt den bedste Vilje,
— nu vel, saa se ben til Markens Lilje!“ —

Det lyder saa kønt og er nemt at sige,
men nøjes dermed er ikke saa, lige,

126

naar Fuglen jages af Hungerens Glente,
og Liljen visner med Vinter i Vente ...

Men der staar nok ogsaa skrevet for Resten,
at „som dig selv skal du elske Næsten.“

Af dine Gærninger vìs mig din Tro! —
slaa ikke med Skriftsteder dig til Ro.

Og har du to Kjortler — godt, og kort:
saa skal du give den ene bort! —

Thi Skriften er ikke et, Stemnings-Digt,
men en lovfyldt Bog, der maner til Pligt.