Michaëlis, Sophus Vaar-Hymne

Vaar-Hymne.

Kender du Sangen,
der synges derude.
baaret bort paa Vinger af gyngende Vinde?
Lindens Grene svaje og pikke paa din Rude
hører du derinde:
Vaaren er herude!

Toner, som svinde,
Toner, som mødes
ude midt i Støvregnens grødetunge Damp:
Tusendaarsfest for Naturen, der genfødes —
Opsang til den gamle,
evigunge Kamp!

79

Tusende Munde,
som drikker og Suger
Regnens kolde, lægedomsbringende Draaber;
tusend Tanker gærer, tusend Planer ruger,
tusend unge Spirer
higende haaber.

Glem hu hver en Vunde,
alle syge Stakler:
Vaarens milde Luft skal gøre Eder sunde. —
Vintersæden grønnes, og Haslen staar med Rakler,
Pløjemuldet venter
med Kræfter i sit Skød:
Arbejd bringer Vaaren, —
alle sultne Munde
bringer Vaaren Brød.

Lyt efter Sangen,
der synges derude,
baaret bort paa Vinger af gyngende Vinde.
Lindens Grene svaje og pikke paa din Rude.
Hører du derinde:
Vaaren —
Vaaren er herude!