Michaëlis, Sophus Bøgegrene

Bøgegrene.

Bøgegrene, knoppende, skydende; —
inde bag Barken Safterne risle,
virke og sysle
som Blodet i Aaren.
Grenene strække sig, spirende, brydende,
Knopskud paa Knopskud
med Saft som en Livsstrøm i Knopperne flydende,
— spirende, skydende.

Bøgegrene, hævende Vipperne
silkeline fra glansblanke Øjne,
Glimt som af Øjne,
naar Knopperne sprænges,
lysgrønne Tit af Bøgebladsnipperne;
ud foldes Bladet
med haarfin Kantning om Bladkødets Atlask
og Fletværk af Ribberne.

25

Bøgegrene, brydende, bristende —
skovstille Fred og skovkølig Luftning;
Solspæt, tittende
ned mellem Bladene,
ind mellem Løvdraperierne listende,
kaster sit Guldstænk
ud over Bunden, Blomsterne, Kvistene.

— Bøgegrene, brydende, bristende! —