Michaëlis, Sophus Jeg vil ej skræmme dine unge Drømme

Jeg vil ej skræmme dine unge Drømme.

En Sommerdag med hvide Skyers Driven
hen over Himlens dybblaa Ocean,
med Solens gyldenskære Farvegiven
og Marken udbredt som en grøn Divan;

bag Hyldekrattets køle Skyggeskærme
vi hviled i det, blanke, bløde Græs,
hvor Kløvren dufter, — Høet staar i Hæs,
og Bier summende sig Blomsten nærme.

I Drømmedøs laa stille jeg og stirred
didop i Himlens svimmeldybe høje.
— med langsomt Aandedrag og halvlukt Øje —
og syntes, Æthren sang og klangfyldt dirred.

Du trode vist, jeg sov, — du kære lille,
der sad med solfødt Lysning paa din Kind
og dog med Alvor i dit unge Sind
i Solens Guldvæv lod din Tanke hilde ...

8

... og brød i Drømme Blomsten ved din Side,
en Gaaseurt med hvide Kroneflige
omkring den gule Bund, — bad den dig sige,
hvad hver Margrethe om sin Faust vil vide,

Og langsomt med de hvide Fingre nipped
du Blad for Blad: han elsker? — elsker ikke? —
ret som din Skæbne paa den Vægtskaal vipped
og Svar ej stod i mine hede Blikke ...

.. Dog nej — jeg sov — drog Aanden som i Blund,
saa’ hvide Sejl paa Himmelhavet svømme:
Ja vel, jeg sover — spørg du Blomsten kun —
jeg vil ej skræmme dine unge Drømme.