Michaëlis, Sophus Ny Jord

Ny Jord.

Wie der Pflüger hinterm Pfluge
geht der Künstler hinterm Werk.

Grillparzer .

Det kues ikke, de unges Forsøg
at vinde Muldjord af Hede,
at rydde den golde, stenede Al
og Sædkorn i Mulden at sprede.

Thi dødes det ene Slægtleds Ild,
strax i det næste den tændes,
og tæres de gamles Kræfter og Marv,
i de unge Musklerne spændes.

Vi er Sønner af Jorden, fra den fik vi Huld,
i Jord finder Foden kun Fæste,
og naar vi virker med stræbsomme Sind,
tør kækt vi haabe det bedste.

138

De unge har Tidens Krav i Skjold:
At hver sin Jord har at pløje,
skal stræbe at avle de fleste Fold
som Løn for den fælles Møje.

Tak til dem, der for længst bar begyndt
det Ukrudt at luge og tvinge,
til dem, der rydded de første Sten
og først lod Løsenet klinge;

der drog til Felts mod en doven Slægt,
som nødigt forlod sine Drømme
og, mærkende over sig Tidens Vægt,
strammer i Fremtidens Tømme.

Tak til ham, der først havde Mod
at rejse det nyes Fane,
der gød sin Ild i de unge Blod
og lærte dem bryde sig Bane.

Hans Ord i vort Øre har levende Klang,
han spreder Lys for vort Øje;
de unges Tak skal bære ham frem,
saa intet Had skal ham bøje.

139

Hvorledes vi end vil dyrke vor Jord,
saa bedst det vor Stræben kan lønne, —
enigt maa vi dog takke ham for,
at han graved de nye Brønde.

Vi har jo en Fylke af modige Mænd,
som traadte de nye Veje;
dem følger de unges voxende Flok
med Friskhed og Kamplyst i Eje.

Nu kommer de unge Skuldre til,
de yngstes Mod til de gamles,
og hvad de mægted at løfte ej,
det sker vel, naar Kræfterne samles.

Det kues ikke, som tømres her,
det Hus skal ej Vindene ryste,
vi graver vor ærlige danske Jord
og saar, at de næste kan høste.

Det Brødkorn, vi saar, skal nok sætte Frugt:
vi vil sælge det bedste, som gives,
og ikke ræddes for fremmede Frø,
naar blot i vor Jord de kan trives.

140

Ej ærlig Stræben skal sættes i Band,
og Gøglet skal ikke raade,
thi Skældsord slaar ingen Mand ihjel,
og Haansmil kan lidet baade.

Men Alvor skal præge de unges Sag,
vort Maal og Haab er de bedste:
den Sten, som vorder os selv for tung,
skal ryddes maaske af de næste.