Michaëlis, Sophus Uddrag fra Jeg vil ej skræmme dine unge Drømme

bag Hyldekrattets køle Skyggeskærme
vi hviled i det, blanke, bløde Græs,
hvor Kløvren dufter, — Høet staar i Hæs,
og Bier summende sig Blomsten nærme.