Michaëlis, Sophus Uddrag fra Bobler

Og kunde jeg gribe Farven
af Solens Purpurglimmer, naar i Vesten den gaar ned,
da vilde jeg Penslen føre
og male dig en Stemning, den dejligste jeg véd.