Michaëlis, Sophus Uddrag fra Dreng, min Rose!

Gennem dette faste Haandtryk
gaar en Strøm af hendes sunde
friske Liv i dine Aarer —
— blot til Gengæld alt dit hede
syge Blod hun tage kunde!
... Moderøjets Taarer slukke
Branden kan i dine Kinder:
Hun kan bede,
slipper aldrig, før hun vinder!