Michaëlis, Sophus Uddrag fra Foraars-Karmen

og spinde Slør om Skovens mørke Kam
og Flor paa Mark og over Enge sænke,
som skulde alt kun paa Forpupning tænke,
al Vaaren snart kan bryde af sin Ham.