Michaëlis, Sophus Uddrag fra Foraars-Karmen

naar som Protest mod alt, hvad hedder Vinter,
paa denne Græsbund, der er falmet død,
— Du selv staar smilende og frisk og rød
med Vaarens lyse, farvefine Lød