Michaëlis, Sophus Uddrag fra En Foraarsaften

Og medens Lysene flimre
med Skumringen rødere frem,
kommer en gammel Erindring,
der halvt var gaaet i Glem:
Jeg mindes en 16 Aars Yngling,
som listed sig fra sin Bog,
naar Aftenens varme Stemning
ind i hans Hjærte drog;