Michaëlis, Sophus Uddrag fra Askese

— Saa heller ud i Verden
med al dens Farvepragt:
til al den Syndens Lykke,
som er i Livet, lagt!