Claussen, Sophus Saa samler man sammen sit Tøj og sig selv

Saa samler man sammen sit Tøj og sig selv
og tridser fredsommelig hjemad.