Claussen, Sophus DIGTE TRYKT I PROSAVÆRKERNE FORTEGNELSE OVER DIGTENES PROVENIENS

DIGTE TRYKT I PROSAVÆRKERNE
FORTEGNELSE OVER DIGTENES PROVENIENS

Fra Frøken Regnvejr:

Tilegnelse

Fra Unge Bander:

Foraars-Regntiden
Til Erik Kølby

Fra Kitty:

Til Kitty

Fra Antonius i Paris

Indbydelse til Rejse
Romansk Verden
Rimerier under Vejs
Bryllupper og Fester
Simplicitas
Den skønne Propaganda
Portræt af Foraaret
Hvide Løgne
Italien

Fra Valfart:

Saa vandrer vi over Aarets Bro . . .
Ekbátana
Gudinden kom en Formiddag
Jeg skrev en Dag en Petition .. .
Ankomst til Siena
Maaltider i Siena
Palmesøndag
Cento cerini
Protestantisk Vaar
Unge Udødelige
Evangelium
144 Udflugt i det senesiske Landskab
Et løst Udkast
Endnu Siena
Tizians Roser
Rom
Pompeji
Valfarten til Mont'Allegro
- Det tabte Paradis -
Hjemfart

Fra Arbejdersken:

Prolog

Fra Mellen to Kyster:

Der vandrer en Pige

Fra Eroter og Fauner:

Bauta

Fra Frøken Regnvejr 1912:

Efterspil

Fra Løvetandsfnug:

Høffdings Elever
Til Viola