Claussen, Sophus BRYLLUPPER OG FESTER (NOPCES & FESTINS)

BRYLLUPPER OG FESTER
(NOPCES & FESTINS)

Det er ej sært, at Fryne (fin af Bryst),
som elsker og har Hænder, kan omarme . . .
men Violinens Skød af Dyretarme
kan sønderrive mig med mere Lyst ...

Ej sært, jeg drømte Festen om igen
rig som en Guddom bag min Sengs Gardiner . ..
men at i Morgnens Festkronik en Pen
tonede mer end Nattens Violiner .. .

Det er ej sært, at Ords og Toners Glød,
Visdom nær Daarskabs kunstfuldkomne Skød,
gør ør ... men at en sortklædt Fe med hvide

smaa, kyske Borter har min Verden gjort
til idel Sort-paa-Hvidt og Hvidt-paa-Sort ...
(i disse smalle Borter gad jeg bide!)