Aakjær, Jeppe MODERHJÆRTET. (Jean Richepin.)

MODERHJÆRTET.
(Jean Richepin.)

DER var engang en fattig Knøs,
som elsked blindt saa grum en Tøs.

Hun sagde: "Hent i denne Stund
din Moders Hjærte til min Hund!"

Han lød. Gik hjem; stak Mod'ren ned,
skar Hjærtet ud og løb dermed.

Som bedst han løb, han faldt saa haardt,
at Hjærtet af hans Haand gled bort.

Og som det trilled tungt mod Jord,
der kom en spinkel Strøm af Ord.

Ja, Hjærtet græd fra Gadens Skarn:
"Aa, slog du dig, mit elskte Barn!"

Decbr. 1902.