Aakjær, Jeppe HØSTMARCH.

HØSTMARCH.

VI kommer fra Dalenes Fred,
og Faner af Havren har vi med;
den skal Høstens Gjerning rande,,
smykke vore Pigers Pande,
naar vi gaar gjennem Landsbyens Led.

Vor Le faar nu Hvil for i Aar,
thi Klinte med Ax er lagt paa Baar,
alle Skræntens Bær er fundne,
alle Agrens Neg er bundne
og lagt ud paa de vældige Skaar.

Vi mejed vor Mark under Sang,
saa langt rækker Strygespaanens Klang,
naar blandt Havens Kaal den klinger,
man os Mjød og Kager bringer,
mens det dufter af Mynte over Vang.

Efteraar 1910.