Aakjær, Jeppe BONDEN OG SKRÆDDEREN.

BONDEN OG SKRÆDDEREN.

DER kom en Skrædder til vor By:
Klip-Klap og Klip!
Han skulde mig en Kjortel sy.
Klip-Klap og Klip!
Men saadan skar han af og fra
- eja, af og fra -
at der kom Buxer ud deraf.
Klip-Klap og Klip-Klap og Klip!

Da Næven jeg i Bordet svang,
Klip-Klap og Klip!
saa Saxen over Kovsen sprang,
Klip-Klap og Klip!
"Af Buxer har jeg mer end nok -
heja, mer end nok!
og fler betales med min Stok!
Klip-Klap og Klip-Klap og Klip!

Der stod to Tøfler for en Dør,
Klip-Klap og Klip!
hvor aldrig jeg saa Tøfler før,
Klip-Klap og Klip!
Og da jeg ind i Sengen saa,
eja, Sengen saa,
den Skrædder bag min Datter laa,
Klip-Klap og Klip-Klap og Klip!

24

Den Maane grined grumme fæl,
Klip-Klap og Klip!
da jeg tog Skrædren ved hans Hæl,
Klip-Klap og Klip!
Og over Kaalgaarddigets Bræm,
- heja, Nældebræm -
jeg hjalp ham lidt ad Vejen hjem,
lip-Klap og Klip-Klap og Klip!

Hans Fingerbøl, en Kjende klemt,
Klip-Klap og Klip!
et havde han i Sengen glemt,
Klip-Klap og Klip !
Og Tøsen, som min Datter fik,
eja, nødig fik!
den ligned Skræd'ren paa en Prik,
Klip-Klap og Klip-Klap og Klip!

Nu sidder jeg bag Vindvets Læ,
Klip-Klap og Klip!
og fimper Barnet paa mit Knæ,
Klip-Klap og Klip!
Det peger ud paa Lam og Føl,
heja, mine Føl!
og leger med hans Fingerbøl -
Klip-Klap og Klip-Klap og Klip!

Foraar 1909.