Aakjær, Jeppe JULEHILSEN TIL 'NAVERNE' I ZÜRICH

JULEHILSEN
TIL "NAVERNE" I ZÜRICH.

VI sidder herhjemme og længes derud
mod blinkende Tinder og Floder,
mod Liv der ej drukner i Graahed og Slud,
mod Kjøbslag i fremmede Boder,
mod Alper i Glød, mod en høj Horisont,
mod Rejser og Router al Jorderig rundt,
- bort, bort fra de stængende Gyder!

75

I gaar vel og stirrer jer Øjet i Vand
paa alle de funklende Tinder
og længes herhjem mod vort taagede Land
med alle dets Juletræsminder,
mod Hytten og Hyggen - en Kjærest', en Bror,
mod Haandtryk og Smil - og en krumbøjet Mor,
der blunder i Stolen bag Ovnen.

Saa længes og trænges hver kvindefødt Sjæl
fra Livsløbets Stunder begynde,
mens Støvlerne stødes for Taa og for Hæl,
og Saalerne slides saa tynde.
- I Længsel at vandre mod uvisse Maal
med tusinde Mil bag den lasede Saal
er Lov for en Ranselens Ridder.

20/12 1911.