Aakjær, Jeppe DA Æ BJÆRMAND KAM.

DA Æ BJÆRMAND KAM.

DER kam en Trold fræ Daabjærgdojs:
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
med Øwn saa glown som en Vækildsblojs,
for han maatt ha Brændvin far Awten!

For haar en Trold begynd aa drikk,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
saa tøster han warr end Kow og Krikk,
der trækkes te Trow om æ Awten.

Og po æ Pukkel af den Hallunk,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
dér hopped og danst en Brændvinsdunk
saa huel som æ Suel under Awten.

Og søen han traj gjemmel Hønemues -
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
te æ Wand gik owenind a' hans Hues
og nejenud indte Awten.

Saa fløw han da hen gjemmel Daabjærg Graw
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
saa æ Præjst kam ud uden Lu heller Kraw
og tint, han sku himl inden Awten.

* 57

Saa to æ Skjevl te aa pin og spring,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
e- æ Klokk begynd i æ Torn aa swing
og trowr, æ Degn rind te Awten.

Og søen han traj gjemmel Ingedaal,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
te aal dje Kokk de saatt sæ po æ Haal
og kund ett find te Raan mud æ Awten.

Ja, søen han stamped ved Sjørrup Kjar,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
te Pæ Smed trimmelt om baag æ Krowmands Dar
og kam ett te hans Ved inden Awten.

Saa kam han slamprend sønden om Vrow,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
te æ Hejst' gik baglæns med Harrer og Plow,
og kam laask ad æ Gord inden Awten.

Og Koldkur Hus fæk han søen te aa wakk,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
te Jens Bruus hwyst Bagkorre nied ad en Bakk
og end i en Grof henad Awten.

Hans Træsko de war saa faale tarr,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
men hans Nies og Ører haaj æ nø warr,
for de sto i Døj under Awten.

Saa laa han da Damp mod en vilre Krowr:
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
og det war sgi der, hwor Kræn Haabro bowr,
og stapper hans Pief imud Awten.

* 58

Saa fløw han da ind imell Haabro Hus,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
te æ Drikkels ret blarped a Kopp og a' Krus
og Kræn Haabro glemt hans: Godawten!

Æ Krowmands Dar røw han løs fræ si Fals,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
og æ Darkam hænd om æ Bjærmands Hals,
da han sto i æ Stow imud Awten.

Og nu begynd da æ Skinting aa drikk,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
saa læng te han kund bælg i sæ for Hikk,
for de' el jo komm ad æ Awten.

En trørr Pots Anker med jawnhen Øl -
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
den tæmt æ Skuel som en Fingerbøl
og rat atter mie inden Awten.

Og band en Spuns ham lovle haadt,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
han stemt'en ind med hans Tommeltot,
saa det prost i hans Skjek under Awten.

Og Rumpunsflasker, de stur som smô - Klump-Dump! Hump-i-Skump!
- han knak dje Hals mud hans sture Tô, som en knækker en Lopp imud Awten.

Hwer Brændvinsbimpel, hwer Vinglajsdrep
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
- han suet æ ud te den sidste Sep,
som en Snog suer Dôg om æ Awten.

* 59

Der bløw ikki en Droef te aa drikk heller spild,
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
og æ Wand det sak nok en Al i dje Kjeld,
og Folk war swær ædru - en Awten.

Men no begynd sgi æ Bjærmand aa dryw;
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
tho far maatt han traw, men no ku han flyw
og now Daabjærgdojs inden Awten.

Saa drøw som en Torren han Øster opo
Klump-Dump! Hump-i-Skump!
Hans Skjek det slævt saa laang ad æ O,
som en Togger slæver mud Awten.

29/5 1910.