Aakjær, Jeppe TIL EN PLOV KAMMERAT.

TIL EN PLOV KAMMERAT.

VI døjed og pløjed paa Fædrenes Grund,
mens Hjejlerne fløjted fra Lavningens Bund.

Da sprang der en Skagle, i Staa gik vort "Ho's",
og Pokker tog Ploven, og Livet tog os.

Men endnu vi elsker hver Hjejle paa Knold,
og stadig vi fører en Plov i vort Skjold,

14/11 1908.