Aakjær, Jeppe FINDLAY.

FINDLAY.

"Hvem vel uden Findlay?"
"Da maa du gaa! Du taales ej her."
"Vist gjør jeg saa!" sa' Findlay.
"Hvi gaar du som en Tyv i By?"
"Ja, kom og se!" sa' Findlay.
"Du gjør en Ulykke før næste Gry!"
"Vist gjør jeg det," sa' Findlay.

"Staar jeg op og ta'r dig ind -"
"Tag mig ind!" sa' Findlay,
"jager du Drømmene fra min Kind."
"Vist gjør jeg det," sa' Findlay.
"Kommer du under mit Kammers Tag -"
"Bare jeg kom!" sa' Findlay,
"bliver du her til højlys Dag."
"Det gjør jeg nok," sa' Findlay.

177

"Hvis du bliver i Nat, min Ven -"
"Hvad jeg gjør!" sa' Findlay,
"frygter jeg for, du kommer igjen."
"Det gjør jeg nok!" sa' Findlay.
"Hvad der end sker i mit Kammers Skjød,"
"Ske, hvad der vil!" sa' Findlay,
"saa maa du dølge det til din Død!"
"Stol kun paa mig!" sa' Findlay.

Sommer 1898.