• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

BAADS-MENDS ÆRE-DIGT OM DEN GYLDENE WIN-TAPPER-SVEND

STUDIOSUS LAMENTANS DET ER STUDENTERNIS GRAAD

Tillæg I.

Tillæg II.

Tillæg III.

EN NYE RIIME KUNST

SIBYLLÆ, SPAADOM [OM] NORDENS ANTICHRIST

POST SCRIPTUM TRAGICUM ET PROPHETIÆ COMPLEMENTUM

MAY ER VELKOMMEN

LYCHENS UBESTANDIGHEDS SPEYL

STUDIOSUS LAMENTANS REDIVIVUS ET CONTINUATUS

KONGENS VÆMODIGE KLAGEMAAL

GEJSTLIGHEDENS HESTE-SUCK OG HOPPE-GISP

SUPPLICATION TIL KONGEN OM CONSUMPTIONENS OC ANDRE SCHATTERS AFSLAG

HOROLOGIUM REGIUM

Dryp [Himmel] Salfve-Flod ned i min Pen og Hierne!

Hora prima!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Secunda!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Tertia!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Quarta!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Quinta!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Sexta!Deus adsit Regibus sua gratia.

Hora Septima!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Octava!Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Nona! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Decima! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Undecima! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Hora Duodecima! Deus adsit Regibus sua Gratia.

Conclusio. Seyerverket settes till Huile.

JESU KLAGEMAA OVER JUDAS OG JØDERNE

HANS KONGELIG MAJTS VELKOM

ALLERUNDERDANIGSTE SUPPLICATION

KONG CHR. 5. NATIVITET OG GLÆDES-FØDSELS DAG

ALLERUNDERDANIGST SUPPLICATION

WIBORIGS WELKOM

TIL GYLDENLØVE I

ALLERUNDERDANIGST DEPRECATION OG AFFBITT

TIL PRINTZ FRIDERICH

TIL GYLDENLØVE II

GRAAD OG GLÆDE

DEND DYREBARESTE DIAMANT

STORMÆCTIGSTE HØYSTBAARNE MONARCH ALLER NAADIGSTEARVE-KONGE!

TIL DRONNINGEN

TIL GYLDENLØVE III

TIL DOCTOR THOMAS KINGO

TIL FRUE SIDSEL GRUBBE

MIN ALLERNAADIGSTE ARFVE HERRES OG KONGES EVANGELISKE PAASKE TANCKER

DEND FROMME KONG DAVIDS FORKLARING

TIL GYLDENLØVE IV

KONGELIG MAYTS FØDSELS-DAGS TANKE-RIIM

TIL GREVINDE SOPHIA AMALIA MOTH

TIL KONGEN

EPIGRAM I

EN RETSINDIG HERRENS TIENERES OG SANDHEDS ELSKERES, DOG MENNESKENS FANGES FRIMODIGE TALE OG VALET

TVENDE ÆCTE PERSONERS BEDRØFVELIGE ATSCHILLELSE VED MANDENS BORTGANG OC LANGVARIGE REYSE,

JONÆ PROPHETES BØN

TRØST-VALET TILL SIN HOYBEDRØFUED HUSTRU,

TIL HANDS KONES MODER

TIL HELVIG JUEL

DEN FØRSTE GRØDE, DEN FØRSTE FØDE, HØRER HERREN TILL, OG ER HANNEM HELLIG!

RIMBØN

NAAR DER KASTES JORD PAA LIIG

SOMMER-PSALME

EEN VIISE

DOMINUS DOCTOR JOHANNES SVANINGIUS, per anagrarimata IS OVANS DONUM AC NITIDUS REGNI HONOS, OH! NON MINUS DOCTRINÆ DONIS GAVISUS.

Hr. doktor Hans Svane gennem anagrammer,

EPIGRAM II

PARODI PÅ HORATS I DEN 9. ODE I DEN 1. BOG AF DIGTENE TIL THALIA

NATALEM Augustissimi ac Serenissimi REGIS

Den ærværdige og høje KONGES FØDSELSDAG

AUGUSTISSIMO PRINCIPI REGI AC DOMINO MEO CLEMENTISSIMO

TIL DEN HØJÆRVÆRDIGSTE FYRSTE OG KONGE OG MIN MILDESTE HERRE

Den fredsstiftende fyrste erobrer freden med sejrrige våben,

QVINDE-UKRUDS LIFACTIGE CONTRAFAYT,

STUE-FISCHALER, SPIISE-KAMMERFOGEDER STEEGERS-PRÆSIDENTER, GAARD-WISITEURER OG HUUS-KAARS.

DELICATE DAMMERS NATURLIGE CONTRAFEI

DEN UFORSTANDIGE HARE-FÆNGERS YDMYGSTE SUPPLICATION TIL DE JAGT-MYNDIGE

DEND FATTIGES KLAGE OVER GIERRIGHEDS PLAGE

RICTIG COPIE AF TESTIFICATIONEN FOR HANEN J KIØBMANDS ANNO

ALD HVIS PROTEST MAND HAFVER JMOD OG KRÆMERS HAFN. 1679.

VON STÖCKEN I

VON STÖCKEN II

Jacob Worm. En politisk satiriker i det syttende århundrede

Delicate Damers Naturlige Contrafait

Socratis og Xantippes Gifftermaal

Skipper Jørgen Jakobsøn Med sin Kieriste Annike

Skipper Hans Adsersøn, Med sin Kieriste Maren Anders Daatter

Annike Bi

Den liden Gud indpodede Himmel-Plante Maren Ebbis Daatter

Minsieur Christian Falk Madamoiselle Anna Kirstina Kyvse

Monsieur Christian Falk Madamoiselle Margrete Gaarmand

Mopsi og Nisæ V-Liige Gifftermaal

May vel er kommen

Segn. Paul Steinb. 25. jan. -75

Kongens Væmodige klagemaal

Lykkens ubestandigheds Speyl

Brev fra Jacob Worm til oberst Wulf Henrik Calneyn

Tillæg: Amoureusche Tanke-Spaaner