• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-1760-1800-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-1760-1800-root

Søgeresultater

TIL SIELEN. EN ODE (DK)

Impromptu (DK)

I Abrahamsons Stambog (DK)

Fragment (1) (DK)

Fragment (2) (DK)

Fragment (3) (DK)

Til Cecilia Wormstrup (DK)

Fragment (4) (DK)

Vers (DK)

Natte-Tanker (DK)

Over Johannes Kinast (DK)

Over Andreas Schyth (DK)

Nytaarsdigt til en Moder (DK)

Nytaarsdigt til en Fader (I) (DK)

Nytaarsdigt til en Fader (II) (DK)

Fragment (5) (DK)

Aftenen (I) (DK)

Død og Dom (DK)

Fragment (6) (DK)

Til Generalinde Elisabeth Mokke (DK)

Epigram (DK)

Fragment (7) (DK)

Aftenen Et Fragment (II)

Poenitenten et Fragment (DK)

Vinteren, et Fragment (DK)

Til Jomfrue Anna Hedevig Jacobsen (DK)

Morgen-Sang (DK)

Over M. B** (DK)

Over M. Th** (DK)

Paaskrift paa en Kaffekande (DK)

Til B*** og E*** (DK)

Til F* og L* (DK)

Rimbrev til L. Bensen (DK)

Samtlige Skrifter I, Tilegnelse (DK)

Samtlige Skrifter I, Fortale (DK)

SVAR PAA DET SPØRSMAAL: HVORFOR VAR EN GUDDOMMELIG ... (1762)

PYROLOGIA SACRA SIVE DISSERTATIO CRITICO-SACRA DE IGNE (1763)

LYKKENS TEMPEL EN DRØM (1764)

DE PARADISO (1764)

TANKER I ANLEDNING AF HR. HANS EBBESEN ... (1765)

MELETEMATA QVÆDAM DE PRAVIS SCRIPTORIBUS (1765)

KLAGE-SANGE OPFØRTE PAA DET KGL. UNIVERSITET DA KONG FREDERIK DEN FEMTE ...(1766)

SØRGE-SANGE I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE DEN 18DE MARTIUS 1766 ... (1766)

KANTATE I ROESKILDE DOMKIRKE DEN 19DE MARTIUS 1766 DA KONG FREDERIK DEN FEMTE ... (1766)

CANTATE SOM TIL KONG CHRISTIAN DEN SYVENDES OG DRONNING CAROLINE MATHILDES SALVINGS-FEST ...

KANTATA TIL DEN I ANLEDNING AF KONG CHRISTIAN DEN SYVENDES OG ... SALVINGS ACT, ...(1767)

TANKER I ANLEDNING AF FRØKEN SOPHIA DORTHEA V. HOLSTEIN'S DØDSFALD (1768)

PASSIONS-CANTATA SOM I FASTEN OPFØRES AF DET MUSICALISKE SELSKAB ... (1768)

I ANLEDNING AF HR. PALLUDAN OG JFR. LØNBORG'S MARIAGE (1768)

SØRGE-DIGT OVER FRUE RAHBEK (1768)

SØRGE-CANTATA VED CHRISTI GRAV SOM I FASTEN ... (1769)

ADAM OG EWA ELLER DEN ULYKKELIGE PRØVE ET DRAMATISK STYKKE ... (1769)

TANKER DA ARVEPRINDS FREDERIK GIENNEMGIK SMAA-KOPPERNES INDPODNING (1769)

TIL DRONNING JULIANE MARIE PAA HENDES FØDSELS-FEST DEN 4DE SEPT. 1769 (1769)

ROLF KRAGE. ET SØRGESPIL, I FEM HANDLINGER (1770)

ODE TIL PRINTZ FRIDERICH, DA HAN FORNYEDE SIN DAABES PAGT (1770)

TIL HERR MÜNSTER OG JFR. RING OG TIL HERR RING OGJER. THORNAM (1770)

SØRGE-SANGE OPFØRT I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE ... (1770)

SØRGE-SANGE OPFØRT I ROESKILDE DOM-KIRKE DEN 14DE JUNII 1770, ... (1770)

ET GLIMT FRA TIDEN IND I EVIGHEDEN VED FRUE GEHEIMERAADINDE VON SCHULINS ...(1770)

OVER HR. HERMANNY (1770)

PHILET EN FORTÆLNING (1770)

PAA KONGENS FØDSELS-DAG. 1771

PASSIONS ORATORIUM, OPFØRT AF DET SAA KALDEDE RAADHUUSSTRÆDETS MUSIKALSKE SELSKAB (1971)

ADSKILLIGT AF JOHANNES EVALD (1771)

PHILET EN FORTÆLNING [Andet Oplag]

SØRGE-CANTATA I ANLEDNING ... ENKEDRONNING SOPHIE MAGDALENES ...

ØNSKE TIL JOMFRUE CECILIA WORMSTRUP, PAA HENDES FØDSELS-DAG

PHILETS FORSLAG OM PEBERSVENDENE, SOM VIST VIL BLIVE IVÆRKSAT (1771)

RECITATIV OG ARIA, SIUNGET DEN 18. MAJ 1771, ...

DA JEG VAR SYG (1771)

DE BRUTALE KLAPPERE. ET TRAGI-COMISK FORSPIL, ... (1771)

KLAGE-SANG AF EN BEKIENDT VED HR. HAAGENSENS GRAV DEN 28DE DECEMBER 1771

PHILEMON OG BAUCIS. ET SKUESPIL MED SANG, I EN HANDLING. ... (1772)

PAA KONGENS FØDSELS-DAG 1772

AVISARTIKEL I (1772)

AVISARTIKEL II (1772)

HEDNINGERNES FRELSE, ET PASSIONS ORATORIUM (1772)

TAARER VED HERR FREDERIK VON ARNSBACHS GRAV (1772)

I ANLEDNING AF HANS EXCELLENCE HR. GREV HAXTHAUSENS AFGANG ... (1772)

EN PASSIONS-SANG [STABAT MATER]. DANSK EFTERLIGNING (1772)

HAAB OG ERINDRING (1772)

TIL HERR BERLING OG JFR. GODICHE PAA DERES BRYLLUPSDAG DEN 9 OCTOBER 1772

HARLEQUIN PATRIOT ELLER DEN UÆGTE PATRIOTISME EN COMISK COMOEDIE ... (1772)

PEBERSVENDENE. ET LYST-SPIL I FEM HANDLINGER

CERERIS OG THETIDIS STRID. EN PROLOGUE (1774)

LANDSBYE-HØITIDEN (1775)

BALDERS DØD. (1775)

I ANLEDNING AF DEN SAL. MAD. JAKOBSENS DØDSFALD I RONDSTED DEN 1 MAY 1775

RUNGSTEDS LYKSALIGHEDER. EN ODE (1775)

ODE TIL ARVE-PRINDSEN, DEN 11. OCTOBER 1776

SØRGE-CANTATE OPFØRT PAA WALK. COLLEGII ... CHRISTIAN HORREBOWS DØD (1776)