Ewald, Johannes Fragment (3) (DK)

Fragment

ER det kun Lyst som viise glædes ved;
Hvor arm er da vor Jord paa Salighed! -