Ewald, Johannes I ANLEDNING AF HANS EXCELLENCE HR. GREV HAXTHAUSENS AFGANG ... (1772)

I ANLEDNING AF HANS EXCELLENCE HR. GREV HAXTHAUSENS AFGANG FRA SØE ETATEN
(1772)

ED Helten reise stolte Pyramider
Paa Brødres Støv! - Til Skræk for bedre Tider
Krigs Guden flette ham en blodig Krands!
I glade Hymner skal Camoenen prise
DEN SANDE BORGER-VEN! - Og DIG DU VIISE
Skal Phoebus krone med sin Glands!
HAXTHAUSEN! - Meer end dræbte Myriader,
Og meer end Lorbær, er det Navn af Fader,
Som faae tilraabe DIG Velsignende!
Du bygte kun DIN Roes paa Brødres Nytte,
I Danskes Bryst - Men denne Ære Stytte
Skal ingen gyse ved at see! -
195