• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

Riim-Trøstebrev, 1816

Til Broder Dannemand i London

Til Antigone

Ode til Kæmmereer V. Harbon, 1817

Ode til Etatsraad v. Holten

Til Generallieutnant Walterstorff, d. 11. Aug. 1818

Afskedsbrev. Til Kammerherre Kaas, d. 14-15. decbr. 1821

Til Hs. Kongl. Høihed Prinds Christian Frederik Af Danmark, Nytaarsdag 1822

Til Hs. Kongl. Høihed Prinds Christian Frederik Af Danmark, d. 15 Oct. 1823

Til Cabinets-Secretair Adler, decbr. 1823

Rigsdalers-Sedlens Hændelser

Virtuosen

De Vonner og Vanner

Politisk Dispache

Sprog-Granskning

Den pæne Mand

Impromptu

Almindelig Folkesang

Selskabs-Sang. Den 25de September 1790

Sang indsendt fra Jagten til Gammel Kjøgegaard d. 22 Oktober 1790

Til Hr. Riegels paa hans Bryllupsdag. (1790)

Vise. 1791

Vise for Oktober 1791

Vise den 31. Januar 1792. (I Anledning af Kongens Fødselsdag d. 29. Januar)

Pyrenæer-Marsch

Vise 1792

Vise i Anledning af den W. Januar 1793. (Kronprinsens Fødselsdag)

Vise i Anledning af den 29 Januar 1793

Vise paa den bedste Faders Fødseldag, den 29. August 1793

Vise, bestemt for en Fuglekonge, den Dag, han blev afsat

Drikkevise

Marseillanernes Marsch. (Fri Oversættelse.)

Vise. (1794.)

Vise den 2. Juni 1794

Vise den 14. Juni 1794

Min politiske Omvendelse. Hymne til 'Folkevennen'

Vise den 29. August 1794

Frihed, Lighed og Venskab. Vise for det venskabelige Selskab 1794

Laterna Magica

Barnedaabs-Vise. (1795.)

Epigram

I en Venindes Stambog. (1796 eller 1797.)

Vise. Efter Kellgren. (1797.)

Vise den 5. Januar 1797

Es kann nicht so bleiben.

Vise. (Tit til Harmoniens Ros

John Ryghs Stambog, da han var bleven Foged i Saltens Fogderi i Nordlandene. (1799.)

Epigram (1)

Epigram (2)

Under Skuespiller fr. Schwarz' Portræt

Herr Panthakaks Historie (DK)

Levnet og Meeninger (DK)

TANKER I ANLEDNING AF HR. HANS EBBESEN ...(DK)

SØRGE-SANGE I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE DEN 18DE MARTIUS 1766 ... (DK)

TANKER I ANLEDNING AF FRØKEN SOPHIA DORTHEA V. HOLSTEIN'S DØDSFALD (DK)

SØRGE-DIGT OVER FRUE RAHBEK (DK)

ET GLIMT FRA TIDEN IND I EVIGHEDEN VED FRUE GEHEIMERAADINDE VON SCHULINS ...(DK)

PHILET EN FORTÆLNING (DK)

PASSIONS ORATORIUM, OPFØRT AF DET SAA KALDEDE RAADHUUSSTRÆDETS MUSIKALSKE SELSKAB (DK)

ØNSKE TIL JOMFRUE CECILIA WORMSTRUP, PAA HENDES FØDSELS-DAG (DK)

RECITATIV OG ARIA, SIUNGET DEN 18. MAJ 1771, ...(DK)

DA JEG VAR SYG (DK)

PAA KONGENS FØDSELS-DAG 1772 (DK)

TAARER VED HERR FREDERIK VON ARNSBACHS GRAV (DK)

HAAB OG ERINDRING (DK)

TIL HERR BERLING OG JFR. GODICHE PAA DERES BRYLLUPSDAG DEN 9 OCTOBER (DK)

LANDSBYE-HØITIDEN (uddrag - DK)

BALDERS DØD - terzet (DK)

I ANLEDNING AF DEN SAL. MAD. JAKOBSENS DØDSFALD I RONDSTED DEN 1 MAY 1775 (DK)

RUNGSTEDS LYKSALIGHEDER. EN ODE (DK)

VERS PAA ET SØLV SKILDT GIVET TIL ET KONGE-BAAND ... (DK)

TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (DK)

SANG I ANLEDNING AF KONGENS FØDSELSDAG 1778 (DK)

ET HENGIVENT ØNSKE (DK)

AFTENEN: ET FRAGMENT (DK)

ESELET OG BONDEN. EN FABEL (DK)

KLAGE-SANG OVER SKIØDEHUNDEN: MASKE (DK)

UNDER FRUE CAROLINE WALTHERS PORTRAIT (DK)

INDFØDS-RETTEN (DK)

DET NYE AAR 1779 (DK)

FISKERNE. ET SYNGESPIL I TRE HANDLINGER. EN PRIISDIGT (uddrag) (DK)

EPIGRAMMER (DK)

EN NYE AANDELIG SANG (DK)

TIL MIN M*** (DK)

POENITENTEN. EN ODE (DK)

FØLELSER VED DEN HELLIGE NADVERE. EN ODE (DK)

TIL SIELEN. EN ODE (DK)

TIL ARVEPRINDS FREDERIK, DEN 11. OCTOBER 1779. EN ODE (DK)

TIL MIN M** PAA HANS BRODERS FØDSELSDAG (DK)

JOHANNES EWALDS SIDSTE POETISKE FØLELSER NOGLE TIMER FØR HANS DØD (DK)

Impromptu (DK)

I Abrahamsons Stambog (DK)

Fragment (1) (DK)

Fragment (2) (DK)

Fragment (3) (DK)

Til Cecilia Wormstrup (DK)

Fragment (4) (DK)

Vers (DK)

Natte-Tanker (DK)

Over Johannes Kinast (DK)