Heiberg, P. A. Epigram (1)

Epigram.

Hvad jeg laaner, er ikke mit.

Glem, Danmark, dine gamle Sorger,
du hævnet er for Tyskernes Foragt,
thi deres Baggesen har sagt,
at nu og da dit Sprog han borger.