Baggesen, Jens Riimbreve og poetiske Epistler. 2. Samling, 1809-1823. - 1894