Heiberg, P. A. Frihed, Lighed og Venskab. Vise for det venskabelige Selskab 1794

Frihed, Lighed og Venskab.
Vise for det venskabelige Selskab 1794.

Mel.: Veillons au salut de l'empire.

For ret os ved Jorden at fryde
vi skabtes til Frihed af Gud;
fornuftige Love vi lyde,
men ingens vilkaarlige Bud.
Held os! held os,
naar dig, ædle Frihed, vi have!
Lyd højt vor Sang,
hvert Baand og hver Lænke til Trods:
Himmelske Frihed! Skaberens Gave!
kom! o kom! byg din Trone blandt os!

Naturen os dannede lige,
og Adel er ikkuns en Lyd;
ja, ene bør Mennesket vige
for højere Kundskab og Dyd.
Held os! held os,
naar Fødsel ej mer os skal trykke!
Lyd højt vor Sang,
al Stolthed og Dumhed til Trods:
Hellige Lighed! Menneskets Smykke!
kom! og oprejs din Trone blandt os!

For Sorgn og Kummer at lindre
steg Venskab af Himmelen ned;
vi følte Bekymnnger mindre,
saa tit som en Ven med os led.
Held os! held os!
her Venskab var altid til Stede!
Lyd højt vor Sang,
hver avindsyg Nidding til Trods:Salige Venskab! Jorderigs Glæde!
bliv og grundfæst din Trone blandt os!