Heiberg, P. A. Epigram

Epigram.

I Spidsen af Batailloner,
fulgt af halvhundrede Kanoner,
at skrække Køer og gamle Koner,
ih! det er stort.