Heiberg, P. A. Marseillanernes Marsch. (Fri Oversættelse.)

Marseillanernes Marsch.
(Fri Oversættelse.)

Op! I brave Marseillaner!
op at kæmpe, hver Galliens Mand!
Tyranniets det blodige Banner
:,: vajer over vort Fædreneland:,:
Hører I Knaldet af Fjendens Kanoner?
Hører I ej, hvor hon brøler Harm?
Snart myrder han i eders Barm
eders Børn, eders Fædre og Koner.
Til Vaaben, i Gevær!
til Vaaben en og hver!
Af Sted, af Sted! de Voldsmænds Blod
maa strømme for jer Fod.

Kor:

Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
skal strømme for vor Fod.

Hvad vil disse Horder af Slaver,
disse Bander af kronede Mænd?
Sig, for hvem man vel Lænken tillaver,
:,: til hvis Hænder man smeddede den?:,:
Franske! højmodige Franske! for eder;
atter I skal udi Aaget gaa,
os Franske tør man tænke paa
at paaliste de forrige Kjæder.
Til Vaaben, i Gevær!
til Vaaben en og hver!
Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
maa strømme for jer Fod.

Kor:

Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
skal strømme for vor Fod.

598

Skal da disse fremmede Harer
skrive Love i Løvernes Hjem?
Skulle vel hine lejede Skarer
:,: gaa med Sejer i Gallien frem?:,:
Skulle vi bære paa taalige Nakke
Lænker paalagte af Slavehaand,
og for de haarde, tunge Baand
tvinges hine Despoter at takke?
Til Vaaben, i Gevær!
til Vaaben en og hver!
Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
maa strømme for jer Fod.

Kor:

Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
skal strømme for vor Fod.

Skjælver! I, jert Fødelands Fjender!
Skjælve, frygte hver fremmed Tyran!
Vores Mod I dog ej overvinder,
:,: snart skal strande jer Helvedes Plan:,:
Alt er Soldat, naar det Friheden gjælder;
falder endog vore unge Mænd,
af Jorden vox e nye igjen,
som med Kjækhed Tyrannerne fælder.
Til Vaaben, i Gevær!
til Vaaben en og hver!
Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
maa strømme for jer Fod.

Kor:

Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
skal strømme for vor Fod.

Saa til Felts mod Aristokrater!
franske Helte! nu gjælder det paa,
599 skaaner dog hine usle Soldater,
:,: som man prygler til mod jer at staa:,:
Men hine blodige, grumme Neroner -
men de Uhyrer, som en Bouillé,
der kold sit Fødeland kan se tændt i Brand af Despoters Kanoner! -
Til Vaaben, i Gevær!
til Vaaben en og hver!
Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
maa strømme for jer Fod.

Kor:

Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
skal strømme for vor Fod.

Fødelandets Kjærlighed lære
vore Krigere Kjækhed i Krig!
Frihed! elskede Frihed! du være
:,: deres Hjælper, som fægte for dig:,:
Frihed, din mandige Stemme fremkalde
Sejerens Sværd over Fjenderne!
o, gid de rasende maa se
din Triumf og vor Ære og falde!
Til Vaaben, i Gevær!
til Vaaben en og hver!
Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
maa strømme for jer Fod.

Kor:

Af Sted! af Sted! de Voldsmænds Blod
skal strømme for vor Fod.