Heiberg, P. A. Vise i Anledning af den W. Januar 1793. (Kronprinsens Fødselsdag)

Vise i Anledning af den W. Januar 1793.
(Kronprinsens Fødselsdag).

Mel: En Time før Middag.

Kom, Nabo! se, her staar jo Vin paa vort Bord,
thi vil vi ej glemme at drikke;
saa mangen en Skaal paa den syndige Jord
maa tommes, som smager os ikke,
Hvi skal vi da sidde og glo paa vor Vin
som paa Medicin?

Hvo véd vel, hvor længe vi Druesaft har?
den voxer jo ikke her hjemme;
591 den Franskmand er sikkert ej saadan en Nar,
at Vinen til Fjenderne gjemme,
thi naar de Soldater faar aabnet et Spuns,
de drikke til Bunds.

Nu nylig Spanjolerne truede nok
til Gallien Vejen at tage
og gjæste Bordeaux og dèr drikke Medoc,
indtil der blev intet tilbage.
Og Tyskerne pralte at tære saa kjæk
Champagneren væk.

Vi fik vel af Truslerne lidet at se
os selv og de Franske til Baade;
men hvad der herefter mod Vaaren kan ske,
er endnu saa mørkt som en Gaade,
helst naar de den tørstige Engelskmand faar
at sige: God Taar!

O ve! om de samtlige komme der hen
og Sejeren plat skulle vinde!
da drikke de Franskmænd, saa intet igjen
der bliver til Ven eller Fjende.
Og bød vi saa reneste Guld eller Sølv,
saa faa vi kuns Øl.

Men tænker uu ej paa, hvor bittert det er,
om Gallien kommer i Klemme!
og drikker, imens vi har Druesaft her,
en Skaal, som vi ikke bør glemme.
Thi skjænker, I Venner! det fuldeste Maal
til Frideriks Skaal.