Heiberg, P. A. I en Venindes Stambog. (1796 eller 1797.)

I en Venindes Stambog.
(1796 eller 1797.)

Den Mand, hvis Haand har dette skrevet,
fortjente, siger man, at blive brændt;
saa mangt et Vinkelbaal var tændt,
at straffe ham, for hvad han har bedrevet.
Er han da ubrændt? spørges vel;
nej! - Ynde, Vid en ædel Sjæl
tit Luer i hans Hjærte tænder:
spørg nu, om han for Dem ej brænder.

*