Heiberg, P. A. Drikkevise

Drikkevise.

Har jeg kuns en lumpen Daler,
Notabene, som er min,
nogle Flasker og Pokaler,
Notabene, fyldt med Vin,
er jeg hjærteglad og blid,
Notabene, for en Tid.

Har min Daler faaet i Lommen,
Notabene, faaet sin Rest;
er fra Barfreds Flasken kommen,
Notabene, med Protest;
den, som da fornøjer sig,
Notabene, er ej mig.

Kysser jeg en andens Pige,
Notabene, som er smuk;
vil min Skrædder fra mig vige,
Notabene, for et Buk,
er jeg hjærteglad og blid,
Notabene, for en Tid.

Er min Donna rig som Fanden,
Notabene, rig paa Aar,
hører jeg min Skrædders Banden,
Notabene, indenfor,
den, som da fornøjer sig.
Notabene, er ej mig.

Glæden bor hos Vin og Piger,
Notabene, meget tit,
uden Penge Verden siger,
Notabene, saare lidt.
Disse tre min Glæde gjør,
Notabene, til jeg dør.