Baggesen, Jens Afskedsbrev. Til Kammerherre Kaas, d. 14-15. decbr. 1821