Heiberg, P. A. Es kann nicht so bleiben.

Es kann nicht so bleiben.
Vise tilegnet Seeren i Altona.
(1797.)

Mel.: Kommer hvo som komme kan.

Kom, min Ven! og klink og drik!
Schirach vegetere!
han, som Aand af Skæbnen fik
til at profetere!
Hvo er den, som nu ej tror
Mandens tit gjentagne Ord:
"Es kann nicht so bleiben."

Mantua som Klippen stod,
der er svær at vælte,
trodsed Buonapartes Mod
og hans Broderhelte,

* 622

faldt til sidst dog i hans Magt,
thi vor Schirach havde sagt:
"Es kann nicht so bleiben."

Buonaparte! bliv kun ved
Sejr paa Sejr at vinde!
Snart skal Ørnen betle Fred,
Krig og Mord forsvinde!
Har ej Altonas Profet
ofte sagt og længe set:
"Es kann nicht so bleiben."

Du, som fordum Diomed,
Tysklands Mars har saaret,*)
saaret i sit Bæltested
tæt ved selve Laaret;
og som Mars, saa skraalte Frands,
gaa kun fort i samme Dans!
"Es kann nicht so bleiben!"

Kejserinden, Venus lig,
fik et Saar, der svier,
da du fræk tilegned dig
hendes Broderier.**)
Venus græd, Marie med,
dog det bliver ej derved -
"Es kann nicht so bleiben."

Hug nu af Hans Hellighed
glat det højre Øre!

* * 623

det er Gjengjæld, som du véd;
Malchi Aand dig røre!
og trods Vatikanens List,
vis det skjønne Rom til sidst:
"Es kann nicht so bleiben."

Klinker, Venner! denne Skaal
Buonapartes være!
Morderbly og Morderstaal
ej hans Traad afskære!
Gid han snart erobre Fred!
Jorden juble skal derved:
"Es kann nicht so bleiben."