Heiberg, P. A. Almindelig Folkesang

Almindelig Folkesang
for hele Kjøbeuhavn i Anledning af
Kronprinsesse Maria Sophie Fridericas
højtidelige Indtog.

Rundt om os høres Jubellyd,
rundt om os Glædens Ild skal brænde,
vi dele Kongehusets Fryd

* * 577

og Bøn for det til Himlen sende.
O glade Dag! os evig kjær,
vi hilse dig: Velkommen her.

Prins, da du kom fra vundet Slag,
da ligned Folkets Fryd en Torden;
men Glæden, som du ser i Dag,
blid spredes over hele Norden.
Nu dobbelt stor og dobbelt kjær,
vi hilse dig: Velkommen her.

Maria, se, vi stimle til,
dit Ansigts blide Træk at skue;
vi dèr vor Skæbne læse vil;
læs din i vore Hjærters Lue!
Som Friderik du er os kjær,
vi hilse dig: Velkommen her!