Heiberg, P. A. Pyrenæer-Marsch

Pyrenæer-Marsch.
(Fri Oversættelse.)

Hvi sove Frankrigs Helte hen?
Vil de ej flere Lavrbær plukke?
Saa ere vi ej længer Mænd?
Saa vandt vi os kun Baand igjen,
kun Herrer og den Ret at sukke?
Før skal vi dø! langt hellere dø!
o Død! vi dig paakalde!
o den Lod er saa skjøn for sit Fødeland at falde!

Skal denne Horde da saa fræk,
de fejge Slaver af Barbarer,
os fra vor Hæder drive væk,
indgyde Friheds Helte Skræk
og jage Løverne som Harer?
588 Før skal vi dø! langt hellere dø!
o Død! vi dig paakalde!
o den Lod er saa skjøn for sit Fødeland at falde!

Forsamles alle som en Mand!
vi sværge højt at Sejer vinde!
at rense vores frie Land
fra Despotismens Mord og Brand
og os ej mer at lade binde!
Før skal vi dø! langt hellere dø!
o Død! vi dig paakalde!
o den Lod er saa skjøn for sit Fødeland at falde!

Hør Helten hisset sejerrig,
hvis sidste Blod for Frihed flyder:
O kjære Land! græd ej for mig!
jeg svoret har at hævne dig!
og før den dyre Ed jeg bryder,
før skal jeg dø! langt hellere dø!
o Død! jeg dig paakalder!
o min Lod er saa skjøn! for mit Fødeland jeg falder.

Og højt opflamme du vort Mod,
du ædle Frihed! Frankrigs Ære!
dig ofre vi hver Draabe Blod!
og før vi ved en Trones Fod
paa ny skal Slavelænken bære,
før skal vi dø! langt hellere dø!
o Død! vi dig paakalde!
o den Lod er saa skjøn for sit Fødeland at falde!

Jeg ser den skjønne Dag imod,
da, Lighed, du skal triumfere!
da den er ædel, som er god,
da Ende blier paa Mord og Blod,
og Despotismen er ej mere!
589 da skal vor Fryd til Skyerne naa!
da blier det Lyst at leve!
o den Lod er saa skjøn for sit Fødeland at leve!