Heiberg, P. A. Vise. (Tit til Harmoniens Ros

Vise.

Non bene junctarum discordia semina rerum

Ovid

Harmoni
føle vi.

Mel. Dersom du vil fri og let.

Tit til Harmoniens Ros
Vers og Prosa lyder;
men man siger ej derhos,
hvad det Ord betyder.
Præsten selv, der høre maa
Himlens Harmonier,
med Beskrivelsen derpaa
viseligen tier.

Naar man ser for Staters Kaar
stjærnet Dosmer raade,
Visdom betle udenfor
ydmygt om hans Naade:

* 624

naar ej Dyd beskytte kan,
men vel Mæcenaten:
dette, Brødre! kalder man
Harmoni i Staten.

Bryde snildt en sluttet Fred,
skabt at evig vare,
uaar man Fordel ser derved
og ej øjner Fare;
rane, hvad man eje gad,
andres Land regere,
saa bær Kongerne sig ad,
naar de harmonere.

Lade Slanger i vor Barm
Gift og Ondskab sanke
og, for os at volde Harm,
spejde selv vor Tanke;
for sin Vens Forræderi
aldrig være sikker,
deri Venners Harmoni
nu om Stunder stikker.

Naar i hellig Ægtestand
Harmonien troner,
Konen har en dito Mand,
Manden Snese Koner.
Glade leve de i Ro,
ej til Kiv man horer;
thi kun sjældent Apropos
dem tilsammen fører.

Bære vores Harmoni
Navnet ej alene!
Ej blot Kunstens Trylleri,
Venskab det forene!
625 Gid vi ej ved dette Bord
vugge os med Drømme,
naar paa Harmoniens Flor
vi Pokalen tømme!