Heiberg, P. A. Vise den 5. Januar 1797

Vise den 5. Januar 1797.

Lovens sjette Bog har lagt
paa os arme mange Byrder;
den blandt andet os har sagt:
"Do enhver, der andre myrder!"
Dog min Sang skal Verden lære
(om den Sandhed lære vil),
at der er en Morder til,
som fortjener Agt og Ære.

619

Kor.

Ja, der er en Morder til,
som fortjener Agt og Ære.

Verden mange Torne har,
skjænker ofte bitter Galde;
tit mod den der Aarsag var
Ukvemsord at lade falde.
Ven! kan du ej Sorgen bære,
skyl den ned i en Pokal.
Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Kor.

Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Har en Stormand lovet dig,
hvad du véd han ej vil holde;
skjønt det hændes idelig,
kan det bitter Sorg forvolde.
Ven! saa følg min gyldne Lære:
skaf dig flux en Perial;
Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Kor.

Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Har din Donna brudt sin Ed,
saadant og des værre! hænder.
Tror du, umanerlig vred,
at dig Verden Ryggen vender,
lad ej Sorg dig rent fortære;
søg din Trøst i en Pokal!
Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

620

Kor.

Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Har du, som kan ogsaa ske,
Bryderi med Kreditorer;
trommer man paa Dørene
med Musik, som sjælden morer,
prøv en Gang og følg min Lære:
drik, min Ven! en Perial;
Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Kor.

Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Blev det, Ven! din Skæbnes Værk,
at du længe skal ved Siden
af et gammelt Orgelværk
jammerligt henslide Tiden:
Pinen du taalmodig bære!
stundum drik en Perial!
Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Kor.

Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!

Fik du end et skuddet Maal
af al Jordens Sorg og Plage;
bød end Skæbnen dig sin Skaal,
fuld af Malurt, til at smage,
hor og syng til Jordens Ære:
det, som myrder Livets Kval,
gror i denne Jammerdal;
Druens Saft velsignet være!

621

Kor.

Du, som myrder Livets Kval,
Druesaft, velsignet være!

Klinker for vor Vennekreds!
her bo varig Fryd og Glæde!
stedse fro og vel tilfreds
tage hver af os sit Sæde!
Men om nogens Lod skal være
Sorg, naar Skæbnen gjør sig gal;
Vinen myrde da hans Kval!
Morderen velsignet være!

Kor.

Vinen myrder Livets Kval,
Morderen velsignet være!