• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Periode Romantik (1800-1870) Fjern begrænsning Periode: Romantik (1800-1870)

Søgeresultater

Vaagner op, I Folk, som sove

Vaar i Guds Rige, velkommen paany

Vai nu, Dannebrog, paa Vove

Var I ikke Galilæer

Var I ikke Galilæer

Var Vandet alene

Ved Babylons Floder

Ved Jordans Færgestæder

Ved Kundskabs-Træet, uretviis

Ved Sæden, som den falder

Velkommen igien, Guds Engle smaa

Velkommen, Aand fra Himmelen

Velmødt, I Christne fromme

Venner! lad os ihukomme

Verden døde

Verden er, som Man den tager

Verdens Igienfødelse

Vi samles for dit Aasyn her

Vi stole paa den Hellig-Aand

Vi troe paa Gud Fader

Vi troe, som vi ved Daaben svor

Vidunderligst af Alt paa Jord

Vil du Kirkens Spir forgylde

Vingaards-Røgt og Ager-Dyrkning

Virkeligt det nu er blevet

Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav

Vor Fader god i Himmerig

Vor Frelser frit sin Fiende

Vor Frelser opstod fra de Døde

Vor Frelser! ved dit Naade-Bord

Vor Gud er død hinsides Hav

Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund

Vor Herre kom til Jordans Flod

Vor Herres Røst

Vor Herres Røst er Kirkens Aand

Vor Jesus kan ei noget Herberg finde

Vor Kirke-Dør vel lukkes op

Vorherre, han var et lille Barn

Vort Løsen er vor Tro og Daab

Vuggens Engel kom til Jord

Vær trøstig, Zion, Jesu Brud

Ypperlig Høitid, med aandelig Glæde

Ægypten var plaget saa saare

Ære og Priis og Dyd

Ømme Taarer, Hjerte-Toner