Grundtvig, N. F. S. FUGLE-VISE

FUGLE-VISE.

BLANDT de Sange, Grundtvig digtede til Brug for Danske Samfund, meddeles her: »Fugle-Vise til Bonde-Frihedens Priis i Danske Samfund 1840«.

Mel. Der stander et Slot i Østerrig.

For Bønder Himlens Fugle meer
End for de Store sjunge,
Som heller lee ad Fuglens Fjer,
End lytte til hans Tunge.

Og Skjalden er af Fugle-Art,
Hans Tankering har Vinger,
Som Fugl i Luften skyder Fart,
Han lukt i Sky sig svinger.

Man klarlig og paa Marken saae,
Hvor Sangen var i Mode,
Da Hjarne sang for Bønder graa,
Som bar om Land Kong Frode.

Nu længe dog i Danevang,
Med deilig grønne Skove,
Uhørt var hardtad Skjalde-Sang
For dem i Klæder grove.

316

Med Øre knap for Gjøgens Kuk
Gik Bondemand bag Ploven,
Og hørte for sit eget Suk
Ei Fuglesang fra Oven.

Men Gud og Danmarks Kongesøn
De sørged for den Ringe,
Saa godt kan Sang fra Skoven grøn
Nu i hans Øren klinge.

Der staaer en Steen paa Vesterbro,
Det er en Ære-Støtte
For Hjertet, som i Kongebo
Ved Bondens Lænker blødte.

At løst er nu hans Trællebaand,
Kan Steen dog ei bevise,
Men Skjaldesang med Liv og Aand,
Som Bonde-Læber prise.

Saasandt vi er af Fugle-Art,
Og Hjarnes Skjalde-Stamme,
Defkjendes maa paa Bønder snart,
At tændt er Friheds Flamme.

Igjen da lytter Menigmand
Til Kvad og Kæmpeviser,
Og frydes ved sit Fædreland,
Og Skjaldesangen priser.

Som Fugle i den grønne Lund,
Vi skal for Bønder kvæde,
Saa det kan gaae fra Mund til Mund,
Fra Slægt til Slægt med Glæde.

Det være skal vor største Fryd,
Som Skjalde barneglade,
Naar hoppe kan ved Sangens Lyd
Selv bare Been paa Gade.

317

Det kaldes skal vor bedste Sang,
Til evig Roes og Minde,
Som løber rundt i Danevang
Naar Piger Negen binde.

Det være skal vor Hæders-Krands,
Naar vore Toner milde
Med Pigerne gaae let i Dands
Ved hvert et Bønder-Gilde!